Změny klimatu v Praze

Ve středu 6. prosince se uskutečnilo Smart café na téma „Změny klimatu v Praze“. Pozvání přijali dva významní odborníci, a to Michal Žák, meteorolog a klimatolog pracující v Českém hydrometeorologickém ústavu a působící na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy,  a Mária Kazmuková, která se podílela na vyhodnocení fenoménu klimatických změn ve městě a na návrhu adaptačních strategií a opatření na zmírňování dopadů klimatických změn v Praze.