Etická komise

Orgán dohlížející na dodržování etického kodexu

Etická komise vznikla jako orgán dohlížející na dodržování etického kodexu ekologických organizací. Reaguje na podněty od členských organizací Zeleného kruhu, oborové platformy, kanceláře Zeleného kruhu a dalších.

Dne 16. května 2013 byla zvolena nová Etická komise ekologických NNO s funkčním obdobím jednoho roku ve složení:

 • Ondřej Tošner
 • Zuzana Drhová 
 • Yvonna Gailly 
 • Kateřina Ptáčková
 • Petr Machálek (předseda Etické komise)

 

Jednací řád Etické komise ekologických NNO

 • Podněty pro etickou komisi se podávají písemně poštou nebo e-mailem na adresu předsedy etické komise, která je zveřejněna na webových stránkách Zeleného kruhu.
 • Etická komise začne podnět projednávat do 30 dnů po jeho obdržení. Etickou komisi svolává k jednání její předseda.
 • Členové komise jsou povinni opatřit si k podanému podnětu co nejvíce dostupných informací, na jejichž základě budou o podnětu rozhodovat.
 • Do 30 dnů po prvním projednání podnětu vydá komise své stanovisko, které rozešle všem členům platformy prostřednictvím e-mailové konference.
 • V odůvodněném případě lze dobu projednávání etické komise prodloužit, usnesení komise však musí být vydáno nejpozději do 3 měsíců od obdržení podnětu. Tuto skutečnost oznámí komise prostřednictvím e-mailové konference členům oborové platformy.
 • Signatářské organizace dle pravidel rozhodování oborové platformy stanovisko etické komise k danému podnětu schválí, případně zamítnou.
 • Toto rozhodnutí je konečné.