Co je oborová platforma nevládních ekologických organizací

Na ustavení neformální oborové platformy se nevládní neziskové organizace (NNO) pracující v oblasti ochrany životního prostředí dohodly na oborovém setkání, které se konalo 6. prosince 2002 v Praze. Zelený kruh a jeho kancelář zajišťují organizační a technické zázemí této oborové platformy. Platforma je neformální a má podobu otevřené informační sítě. Cílem oborové platformy je vytváření partnerského vztahu mezi nevládními neziskovými organizacemi a veřejnou správou. Oborová platforma sleduje témata ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru. Členství na oborové platformě je zdarma. Zelený kruh:

Dlouhodobým cílem programu je zahrnout do platformy podstatnou část organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, které budou jejími aktivními členy (účast na oborových setkáních, v pracovních skupinách, na tvorbě společných stanovisek apod). Oborová platforma momentálně sdružuje cca 100 organizací.

přejít k navigaci

Odkazy

AnopressBIOMCalla - Sdružení pro záchranu prostředíČeské přírodovědné bibliotékyekobrana.cz - Brána k ochraně životního prostředí na Jižní MoravěEkodomov

Doporučujeme

Spolupracujeme

  • Česko proti chudobě