Mezinárodní spolupráce

Víme, jak důležitá je spolupráce nejen v rámci českých organizací, ale také na úrovni celé Evropy

Díky členství v mezinárodních asociacích máme přístup ke know-how zahraničních partnerů a na oplátku se s nimi můžeme podělit o naše zkušenosti.