Výroční zpráva za rok 2015

Zpráva o činnosti za rok 2015

Výroční zprávu si můžete stáhnout také ve formátu pdf
Také pro vás máme připravený Přehled dotačních prostředků obdržených za rok 2015


Plné znění informací o hospodaření asociace k 31.12.2015

Rozvaha ve formátu pdf
Výzkaz zisků a ztrát ve formátu pdf