Výroční zpráva za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2018

Výroční zprávu si můžete stáhnout také ve formátu pdf
Také pro vás máme připravený Přehled grantových prostředků obdržených za rok 2018


Plné znění informací o hospodaření asociace k 31. 12. 2018

Rozvaha ve formátu pdf
Výkaz zisků a ztrát ve formátu pdf