Podporují nás

Děkujeme všem, kteří činnost Zeleného kruhu podporují!

 

Nadace Partnerství
NAP_Greenways ORIGINAL

 

Fond pro NNO – Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

 

Magistrát hlavního města Prahy
d68006e63cd54316767a0abe7384a7b4

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky
logomzp

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 logo-barevné-OP-VK

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – OP Lidské zdroje a zaměstnanost
esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

 

Velvyslanectví Spojených států amerických

US_Emb_Logo300

Nadace Open Society Fund prostřednictvím Fondu Otakara Motejla

 osf_praha_cz       fond_om

Nadace VIA

Lush Česká republika

Nadace Open Society Fund prostřednictvím Nadačního fondu Hyundai

osf_praha_cz